KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Blue Voyage Yacht Charter (“www.bluevoyageyachtcharter.com”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla elde edilen kişisel verilerinize yönelik olarak bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

I Veri Sorumlusu

www.bluevoyageyachtcharter.com Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:73-1 Daire:6 48300 Fethiye / Muğla

II Ürün/Hizmet Alımı Bağlamında İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz www.bluevoyageyachtcharter.com tarafından verilen hizmet ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde, söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden, telefon görüşmesi, e-potsa ve sair dijital kanallar, çağrı merkezi, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler, sigorta şirketleri, resmi kurumlar aracılığıyla, fiziksel ortamda iletilen belge içerikleri, sözleşme içeriği, trafik kaza tutanakları ve benzer vasıtalarla toplanabilmektedir.

2. Kişisel Veri Kategorileri

Hizmetlerimizle bağlantılı olarak veya yasal yükümlülükler çerçevesinde:

 • Kimlik Verileri: TC kimlik numarası veya pasaport numarası, ad, soyadı, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum
 • İletişim Bilgileri: telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, iletişim içeriği (örneğin e-posta, faks, çağrı merkezi sesli görüşme ve görüntü kayıtları)
 • Sözleşme verileri: rezervasyon, araç markası, modeli, plakası, teslim alma ve iade yeri ve tarihi gibi sözleşmede bulunan veriler,
 • Finansal Veriler: Kredi kartı bilgileri, vergi numarası, faturalama bilgileri, kredi değerlendirme kuruluşlarının hazırladığı kredibilite notu,
 • Özel veri kategorileri: kaza ve hasar durumunda kaza tutanağı, hasar raporu ve/veya resimleri, kaza bağlamında tutulan sağlık raporu içeriğinde bulunan veriler, ehliyet verileri,
 • Üçüncü kişi verileri: Kira ilişkinizin bir parçası olarak tarafınızca bize sunulan üçüncü kişi kişisel verileri, örneğin, aracı sürecek farklı kişi/kişiler olması durumunda bu kişilerin kişisel verileri
 • Konum verileri

3. Amaç

Kişisel veriler, müşteri ve tedarikçi sözleşme süreçlerinin yönetimi ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlümülkerlin yerine getirilmesi, Araç rezervasyonu, kiralanması ve satış işlemleri, kimlik teyidi, kiralama ve satış sonrası hizmetler, hasar yönetimi, yedek parça ve aksesuar temini, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, fatura tanzimi, hizmetlerimize ilişkin soru, talep ve şikâyetinizin işlemi, üyelik işlemleri, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, rapor alma ve analiz, web sitemizi geliştirme amaçlarıyla işlenebilecektir.

Ayrıca bluevoyageyachtcharter.com, ticari faaliyet alanıyla ilgili çeşitli kanunların emredici hükümleri gereği resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel veri işlemektedir.

4. Hukuki sebep

Kişisel verilerileriniz yukarıdada belirtildiği üzere bluevoyageyachtcharter.com tarafından toplama amaçları doğrultusunda KVKK Madde 5 ve 6’da düzenlendiği üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, bluevoyageyachtcharter.com’un sözleşme ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi veya meşru menfaatine yönelik sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenmesi durumunda, veri sahibi kişinin açık rızası alınarak ve bu hukuki sebebe dayanılarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Madde 8 ve 9 dahilinde, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen işleme amaçların bağlı olarak ve ayrıca kullanıcı kimliklerini doğrulamak, hasar dosyalarını sonuçlandırmak, araç ruhsatı ve poliçesi gibi özel belgeleri kullanıcıya ulaştırmak, yol yardım ve destek hizmeti sunmak üzere hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk ve danışmanlık büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, lojistik firmaları, sigorta şirketleri, yazılım şirketleri, bankalar gibi üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

III. Web Sitesi Ziyareti Nedeniyle Kişisel Veri İşleme

1.Kişisel verilerin toplanması yöntemleri

bluevoyageyachtcharter.com kişisel verilerinizi mevzuata uygun bir şekilde elektronik ortamlarda sizin bizimle paylaştığınız veya tarayıcınızın sunucumuza aktarması yoluyla toplamakta ve işlemektedir.

2.Kişisel Veri Kategorileri, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

2.1. Web Sitemize üye olmayan ziyaretçi

Web sitemize kayıt olmadığınız veya başka bir şekilde bize kişisel veri iletmediğiniz takdirde, yalnızca tarayıcınızın sunucumuza aktardığı kişisel verileriniz toplanır Bu durumda web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği ‘sunucu günlük dosyalarında’ aşağıda belirtilen bilgileri toplar ve depolar:

 • IP adresi
 • Tarih ve saat
 • GMT’ye göre saat dilimi farkı
 • Talebin içeriği (açılan sayfalar) ve arama terimleri
 • Erişim durumu / HTTP durum kodu
 • Aktarılan veri miktarı
 • Talebin geldiği web sitesi
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü
 • Kullanımı sırasında oluşan hatalar

Bahsedilen veriler, web sitemizin rahat kullanımını sağlamak, sistem güvenliğini ve istikrarını değerlendirmek ve web sitesine sorunsuz bir bağlantı kurmak amacıyla KVKK madde 5’te düzenlenen meşru menfaat veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

2.2. İletişim Formu veya e-posta suretiyle bizimle iletişim kuran ziyaretçi

Bizimle e-posta yoluyla veya iletişim formu kullanarak iletişime geçtiğiniz takdirde (yukarıda madde 2.1’de belirtmiş olduğumuz verilere ek olarak) bizimle paylaştığınız kişisel veriler, örneğin adınız-soyadınız, adresiniz, e-posta adresiniz, sorularınızı yanıtlamak için tarafımızca kaydedilecektir.

Bu durumda kişisel verileriniz KVKK madde 5’te düzenlenen ilgili kişinin açık rızası, meşru menfaat, madde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebepleri ile işlenecektir.

2.3. Kayıt Formu suretiyle web Sitemize üye olan ziyaretçi

bluevoyageyachtcharter.com web sitesi kayıtlı kullanıcısı olmak amacıyla bir kullanıcı hesabı açmanız durumunda (yukarıda madde 2.1’de belirtmiş olduğumuz verilere ek olarak) bu kapsamda bizimle paylaştığınız zorunlu ve ihtiyari kişisel verileriniz, örneğin e-posta adresi, şifre, yüklenen fotoğraflar ve benzeri, tarafımızdan kaydedilecektir.

Bu durumda kişisel verileriniz KVKK madde 5’te düzenlenen ilgili kişinin açık rızası, meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebepleri ile işlenecektir.

2.4. Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında bluevoyageyachtcharter.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, tanıtım ve pazarlama iletimleri, güncel gelişmeler hususunda bilgi iletimi, kutlama amaçlı iletiler ve e-bülten gibi içeriklerin paylaşılması ve benzer süreçlerin yürütülmesi adına iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, pazarlama bilgileri, ürün ve hizmet satış bilgileri işlenebilmektedir. Ancak bu tür iletileri tarafınıza göndermemiz için önce “Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Açık Rıza Metni”ni onaylamanız ve gerekli iletişim bilgilerinizi bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Onayınız bağlamında kullandığınız IP adreslerinizi ve kayıt ve onay zamanlarını da kaydediyoruz. Prosedürün amacı, kaydınızı kanıtlayabilmektir.

Böylelikle yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde kanunlara uygun olarak, sosyal medya, çevrimiçi reklam ağları, arama motorları, e-mail, kısa mesaj, telefonla arama, otomatik arama ve diğer elektronik iletişim yoluyla sizinle iletişime geçilebilmektedir.

Bu durumda kişisel verileriniz KVKK madde 5/1 bendinde düzenlenen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebi ile işlenecektir.

Elektronik Ticari İleti gönderilmesine ilişkin onayınızı ve e-bülteni aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Her e-bülteni, e-posta ve diğer iletişim yollarında verilen bağlantıya tıklayarak iptal talebinizi beyan edebilirsiniz.

2.5. Çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Çerez Politika”mıza yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Çerez Politikası bağlantısını ekleyiniz.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

bluevoyageyachtcharter.com Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak ve varsa yasal yükümlülükler veya zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile, ayrıca sistem gereği web sunucusunu kullanıma açan sağlayıcıya, İletişim formu aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, e-posta sunucusunu sağlayan E-posta hizmet sağlayıcı bilgilerini ekleyiniz. ile kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilecektir.

IV. Kişisel verilerin saklanması

Şirketimiz, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amaçlarıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dahilinde kullanılmakta olup gerekli bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenmektedir ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz yasal saklama süresi ve veri işleme amacını ortadan kalkması ardından, sair mevzuatlarda yer alan zamanaşımı süreleri dikkate alınarak, ilk periyodik imha işlemi (her 6 ayda bir) çerçevesinde silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Saklama süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Kişisel Veri İşlenmesi ve Korunması Politikası”nı inceleyiniz.

V. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bluevoyageyachtcharter.com’a iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak bluevoyageyachtcharter.com’a iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi; adınızın, soyadınızın, T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun ve pasaport numaranızın, tebligata esas adresinizin veya elektronik posta adresinizin ekli bulunduğu, talep konusunun açıkça belirtildiği ve imzaladığınız başvuru yazınızı aşağıda belirtilen yollardan birisini kullanarak iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek veya posta yoluyla kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Noter vasıtasıyla tebligat

Başvurunun Yapılacağı Adres

www.bluevoyageyachtcharter.com

Babataşı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:73-1 Daire:6 48300 Fethiye / Muğla

Gönderimde Belirtilecek Bilgi

Tebligat Zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Kişisel Veri Başvuru Formu yoluyla Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız

Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

VI. Değişiklik

bluevoyageyachtcharter.com Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahiptir.

Rezervasyon